Umowa przedwstępna kupna mieszkania
Nieruchomości Opłaty Notarialne Podatki Umowy

Umowa przedwstępna kupna mieszkania – czy warto?

Dlaczego umowa przedwstępna kupna mieszkania jest tak często stosowanym rozwiązaniem? Jest to związane przede wszystkim z faktem, że jest ona nierzadko wymagana przez banki w celu uruchomienia kredytu.

Jednak warto zwrócić uwagę, że to nie jedyna zaleta, która przemawia za sporządzeniem takiej formy zabezpieczenia.

Czym jest umowa przedwstępna kupna mieszkania?

Umowa przedwstępna kupna mieszkania wedle definicji warszawskiego notariusza to w największym skrócie akt, w którym strony zobowiązują się do podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w określonym czasie i po spełnieniu określonych warunków.

Dlaczego się ją sporządza? Powodów jest przynajmniej kilka. Jednak do najpopularniejszych należy fakt, że umowa przedwstępna może być wymagana do uzyskania kredytu w banku. W praktyce wygląda to tak, że osoba zainteresowana daną nieruchomością sporządza umowę przedwstępną ze sprzedającym. Określa w niej maksymalny czas, w którym dojdzie do sprzedaży, kwotę zaliczki lub zadatku oraz przyrzeczoną cenę. Z taką umową przedwstępną kupujący udaje się do banku, gdzie następnie uruchamiane zostają środki kredytu potrzebne do zakupu mieszkania.

Dzięki sporządzeniu takiej umowy sprzedający zobowiązuje się, że nie zrezygnuje ze sprzedaży, przez co osoba zainteresowana zakupem także zyskuje zabezpieczenie, że trwające nawet kilka tygodni starania o kredyt nie zmienią zdania sprzedającego. Wiąże to także kupującego – jest on zobowiązany do zakupu nieruchomości w terminie określonym umową (o ile nie pojawią się żadne niespodziewane okoliczności).

Sporządzenie umowy przedwstępnej

W jaki sposób powinna zostać sporządzona umowa przedwstępna kupna mieszkania? Wprawdzie nie ma obowiązku, aby miała ona formę notarialną, jednak często banki stosują taki wymóg. Sporządzenie jej u notariusza wiąże się także z wieloma zaletami – zyskujemy pewność, że zostanie ona sporządzona w sposób prawidłowy, zabezpieczający interesy stron. Co więcej w takiej sytuacji strony mogą dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej w przypadku, gdy jedna ze stron uchyla się od wykonania postanowień, do których się zobowiązała.

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku sporządzania umowy przedwstępnej w formie notarialnej, kancelaria przeważnie proponuje znacznie niższą cenę w przypadku sporządzania umowy przyrzeczonej u tego samego notariusza.

Doskonale widać, że umowa przedwstępna to doskonałe zabezpieczenie dla obu stron umowy. Zdecydowanie warto ją sporządzić, jeżeli spodziewamy się, że zakup nieruchomości będzie nieco rozciągnięty w czasie.

Do góry