Służebność gruntowa
Nieruchomości

Służebność gruntowa – na czym polega i jak się ją wprowadza?

Dlaczego ustanawiana jest służebność gruntowa? W jaki sposób się ją wprowadza? Okazuje się, że z tym zagadnieniem związanych jest sporo praw i obowiązków, zarówno po stronie władnącej, jak i służebnej.

Służebność gruntowa, czyli co?

Na czym polega służebność gruntowa? To ograniczone prawo rzeczowe jest regulowane przez zapisy Kodeksu Cywilnego. Opisuje on służebność jako stosunek prawny, który łączy dwie nieruchomości.

Pierwsza z nich – niejako wyższa w hierarchii – to służebność władnąca. To właśnie na rzecz niej ustanawiana jest służebność. Druga – to nieruchomość służebna, i to właśnie ona jest obciążana służebnością.

Treści tego typu służebności mogą być różne. Właściciel nieruchomości włądnącej może np. w określony sposób korzystać z gruntów służebnych. Może też być tak, że właściciel nieruchomości służebnej może mieć ograniczone możliwości wykonywania pewnych działań na posiadanych gruntach.

Czynna służebność gruntowa

Służebność gruntowa może być rozpatrywana w dwóch aspektach. Czynna służebność najczęściej wiąże się z umożliwieniem właścicielowi nieruchomości władnącej do korzystania w pewnym stopniu z gruntów służebnych. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy konieczne jest umożliwienie przejazdu poprzez nieruchomość służebną pomiędzy nieruchomością władnącą a drogą publiczną.

Służebność bierna

Jednak służebność gruntowa może mieć także formę bierną. Oznacza ona zakaz wykonywania pewnych działań, aby nie ograniczyć funkcjonalności nieruchomości władnącej. Przykładem tego typu rozwiązań jest zakaz stawiania zbyt wysokich budynków czy też sadzania wysokich drzew przy granicach działki.

Służebność gruntowa – jak wprowadzić?

Służebność powinna być wprowadzona w formie notarialnej. Pomiędzy stronami dokładnie określa się zakres stosunku prawnego oraz przysługujące za to warunki finansowe.

W sytuacji, w której nie ma porozumienia pomiędzy stronami umowy, służebność wprowadza się w drodze postępowania sądowego. Warto zwrócić uwagę, że orzeczenie sądu ma charakter nieprocesowy i jest ona wiążąca dla obu stron służebności.

Doskonale widać, że służebność gruntowa to rozbudowane zagadnienie. Warto mieć świadomość z jakimi ograniczeniami wiąże się ona dla posiadaczy nieruchomości. Prawa i obowiązki wynikające z tego stosunku prawnego mogą być bardzo istotne dla posiadaczy działekczy domów.

Do góry