Przepisanie mieszkania w formie darowizny
Darowizna Nieruchomości Opłaty Notarialne

Przepisanie mieszkania w formie darowizny – w jakich sytuacjach?

Dlaczego przepisanie mieszkania w formie darowizny jest tak popularnym rozwiązaniem w Polsce? Wiąże się to z faktem, że w przypadku takiego przekazania prawa własności do nieruchomości można skorzystać z atrakcyjnego zwolnienia z podatku.

Darowizna – przebieg

Darowizna ma miejsce wtedy, kiedy pomiędzy dwoma stronami następuje nieodpłatne przekazanie świadczenia. Mogą to być np. pieniądze, samochód czy właśnie mieszkanie. Trzeba przy tym pamiętać, że darowizna wcale nie musi przyjmować formy aktu notarialnego – o ile jej przedmiotem nie jest nieruchomość. Wówczas konieczna jest wizyta u notariusza.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku grupy najbliższego pokrewieństwa – małżonkowie, wstępni, zstępni, ojczym oraz macocha – można skorzystać z pełnego zwolnienia od podatku.

Samo podpisanie umowy u notariusza wcale nie musi zająć dużo czasu. Wystarczy tylko jedna wizyta, podczas której dochodzi do przekazania prawa własności. Wysokość taksy notarialnej jest uzależniona od wartości przekazywanej nieruchomości.

Przepisanie mieszkania w formie darowizny zamiast spadku

Jednak dlaczego przepisanie mieszkania w formie darowizny jest lepszym rozwiązaniem od np. spadku? Otóż takie rozwiązanie sprawy – jeszcze za życia spadkodawcy – sprawia, że można zadbać o to, aby jego wola została uszanowana.

Skoro faktycznie warto zastanowić się nad darowizną, to jednak trzeba pamiętać o jak najlepszym zabezpieczeniu interesów osoby przekazującej nieruchomość. W związku z tym, że przekazanie darowizny sprawia, że darczyńca przestaje być jej właścicielem pojawia się uzasadniona obawa, czy będzie mógł dalej zamieszkiwać w danym lokalu.

Mając na uwadze powyższe – należy pamiętać o ustanowieniu służebności, która umożliwia poprzedniemu właścicielowi nieruchomości korzystać z niej na określonych zasadach. W ten sposób można uchronić się przed wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami – np. w przypadku śmierci obdarowanego i rozpoczętego postępowania spadkowego.

Doskonale widać, że przepisanie mieszkania w formie darowizny to bardzo dobre rozwiązanie – w szczególności, gdy następuje między osobami związanymi najbliższymi więzami pokrewieństwa. Możliwość szybkiego przekazania nieruchomości bez konieczności uiszczania podatku to w wielu sytuacjach zdecydowanie najlepsze wyjście.

Do góry