Podatek od darowizny mieszkania
Darowizna Nieruchomości

Podatek od darowizny mieszkania – przedstawienie zagadnienia

Darowizna stanowi jedną z najbardziej popularnych form przekazywania mienia ruchomego i nieruchomości wewnątrz rodziny.

W przypadku osób niespokrewnionych znacznie częściej spotykanym rozwiązaniem jest umowa sprzedaży.

Jednak ile wynosi podatek od darowizny mieszkania?

Darowizna w rodzinie

Darowizna ma miejsce wtedy, gdy pomiędzy stronami umowy ma miejsce nieodpłatne świadczenie. W praktyce świadczeniem tym jest przekazanie gotówki, samochodu czy nieruchomości. Jak widać jest to specyficzna forma umowy, w której zamiast klasycznej sprzedaży ma miejsce przekazanie przedmiotu za darmo.

Jest to bardzo popularne rozwiązanie, kiedy trzeba przekazać składniki majątku w rodzinie. Często jest to alternatywa dla testamentu – sprawy materialne reguluje się jeszcze za życia. Wtedy można mieć pewność, że zostanie uszanowana wola spadkodawcy. Warto zwrócić uwagę, że pod względem kwestii podatkowych, darowizna i spadek będą zdarzeniami o takich samych skutkach.

Podatek od darowizny mieszkania

Ile wynosi podatek od darowizny mieszkania? Wszystko zależy od grup pokrewieństwa pomiędzy stronami umowy. Najbliżsi krewni, czyli małżonkowie, zstępni lub wstępni (a zatem dzieci i rodzice) mogą być całkowicie zwolnieni z podatku. Aby móc skorzystać z takiego zwolnienia, należy zgłosić umowę do urzędu skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Natomiast w przypadku dalszych grup wysokość podatku jest wyliczana progresywnie w zależności od wysokości nieruchomości oraz stopnia pokrewieństwa.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w przypadku przekazywania nieruchomości drogą darowizny, koniecznie należy dokonać tego w formie aktu notarialnego. W przypadku sprzedaży mieszkań, domów lub działek, istnieje obowiązek przestrzegania tej formy aktu prawnego – pod rygorem jej nieważności.

W związku z tym oprócz samej kwestii podatku, należy mieć na uwadze konieczność uiszczenia taksy notarialnej. Będzie ona wzrastać wraz z wartością danej nieruchomości.

Podatek od darowizny mieszkania może być bardzo ważnym czynnikiem przemawiającym za wyborem właśnie tej formy umowy. Szczególnie gdy strony umowy są ze sobą związane najbliższym pokrewieństwem, rozwiązanie to okazuje się wyjątkowo rozsądne.

Do góry