Notariusz cennik
Opłaty Notarialne

Notariusz – cennik usług przy obrocie nieruchomościami

Doskonale wiadomo, że przy obrocie nieruchomości, zawsze konieczny jest notariusz. Cennik usług kancelarii jest związany przede wszystkim z tym, jaka jest wartość przenoszonej nieruchomości. W jaki sposób można przenieść prawo własności pomiędzy stronami umowy?

Obrót nieruchomościami

Co do zasady istnieją dwie najbardziej popularne formy przeniesienia prawa własności do nieruchomości. Pierwsza z nich to umowa kupna-sprzedaży. Jej konstrukcja jest bardzo prosta – jedna strona przekazuje prawo do mieszkania, domu lub działki w zamian za określoną zapłatę.

Druga popularna forma przeniesienia prawa własności to darowizna. W tym przypadku przekazanie nieruchomości odbywa się nieodpłatnie. Taki rodzaj umowy jest zawierany przede wszystkim pomiędzy osobami spokrewnionymi – szczególnie w przypadku relacji pomiędzy małżonkami lub rodzicamii zstępnymi.

Ile kosztuje notariusz? Cennik

Zarówno w przypadku umowy sprzedaży, jak i darowizny nieruchomości, konieczny będzie notariusz. Cennik usługi jest ustalany przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczący maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oczywiście jest to maksymalna kwota, jaką może pobrać notariusz. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że oczywiście może być ona mniejsza.

Zasadnicza różnica w kosztach przeniesienia prawa do nieruchomości wiąże się z zapłatą podatku. W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym, trzeba się liczyć z należnością na poziomie 2 proc. wartości nieruchomości. Podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić u notariusza podczas podpisywania umowy.

Inaczej ma się sprawa w przypadku darowizn w rodzinie. Wysokość podatku jest tutaj uzależniona nie tylko od wartości nieruchomości, ale także stopnia pokrewieństwa. W przypadku najbliższych relacji pokrewieństwa – np. między małżonkami lub też pomiędzy rodzicami a zstępnymi możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku.

Najem okazjonalny

Czynnością która wymaga wizyty u notariusza jest także podpisanie umowy najmu okazjonalnego. W takiej sytuacji konieczne jest podpisanie przez najemcy aktu notarialnego, w którym dobrowolnie poddaje się on egzekucji. Mówiąc prostym językiem – jest to zobowiązanie do dobrowolnego opuszczenia nieruchomości po zakończeniu umowy najmu.

Jak widać przy wielu czynnościach związanych z rynkiem nieruchomości, niezbędny jest notariusz. Cennik jego usług zależeć będzie z jednej strony od wysokości taks notarialnych ustalanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, a z drugiej – indywidualnych ustaleń z kancelarią notarialną.

Do góry