Darowizna nieruchomości podatek
Darowizna Nieruchomości

Jak przebiega darowizna nieruchomości? Podatek i inne koszty

Jednym z najpopularniejszych sposobów przekazywania mieszkania jest – obok samej sprzedaży – darowizna nieruchomości. Podatek od takiej czynności może być znacznie niższy niż w przypadku innych form obrotu nieruchomościami, jednak czy będzie tak zawsze? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi tej czynności.


Darowizna – czyli co?

Darowizna ma miejsce wtedy, gdy pomiędzy stronami – darczyńcą a obdarowanym – następuje nieodpłatne świadczenie, które może przyjąć różne formy. Najczęściej wiąże się to z przeniesieniem własności, choć może być to także np. umorzenie długów.

Przedmiotem darowizny mogą być różne przedmioty. Najczęściej w tej formie przekazuje się albo gotówkę, albo nieruchomości (zarówno same nieruchomości, jak i np. prawo użytkowania wieczystego czy spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego).

Najważniejszym elementem darowizny – odróżniającym ją od sprzedaży – jest nieodpłatność jej świadczenia. Jednak czy oznacza to, że gdy pojawia się darowizna nieruchomości, podatek nie musi zostać zapłacony? Okazuje się, że sprawa ta jest nieco bardziej złożona.

Darowizna nieruchomości – podatek

Czynność darowizny objęta jest podatkiem, który jest regulowany ustawą o podatku od spadków i darowizn. Wysokość daniny jest wyliczana z wykorzystaniem zmiennej stawki – od 3 do aż 20 proc. w zależności od przekroczonych progów wartości darowizny. Jednak czy każdy zapłaci taki podatek? Nie! Jeżeli darowizna została otrzymana od członka najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma czy macochy) można skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku.

Co bardzo ważne – w powyższej sytuacji trzeba pamiętać o tym, aby zgłosić otrzymanie darowizny do Urzędu Skarbowego w ciągu pół roku od momentu, gdy czynność miała miejsce. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, nie będzie można skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Gdy ma miejsce darowizna nieruchomości, podatek nie jest jedynym kosztem, z jakim należy się liczyć. W takim wypadku trzeba także ponieść wydatki na taksę notarialną. Na szczęście maksymalne wysokości takich opłat są ustalane ustawowo.

W związku z możliwością zwolnienia od podatku – nie dziwi fakt, że przekazanie nieruchomości w formie darowizny cieszy się w Polsce tak dużą popularnością.

Do góry