Darowizna działki budowlanej
Darowizna Nieruchomości

Darowizna działki budowlanej – bez zbędnych problemów

W Polsce darowizna działki budowlanej zdarza się bardzo często. Najczęściej ma to miejsce pomiędzy najbliższymi krewnymi w rodzinie. Jest to związane z faktem, że może być ona zwolniona z podatku. Jak ją przeprowadzić bez większych problemów?

Działka budowlana w drodze darowizny

Dlaczego darowizna jest tak często stosowanym w Polsce rozwiązaniem? Przede wszystkim w związku z tym, że istnieje grupa osób, pomiędzy którymi można dokonać darowizny bez podatku. Między zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwa i małżonka można liczyć na całkowite zwolnienie. Dzięki temu można przenieść prawo własności nieruchomości bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czym jest darowizna w świetle prawa? Najprostsza definicja mówi, że jest to umowa w której między stronami ma miejsce bezpłatne świadczenie. Tym świadczeniem może być także nieruchomość – np. działka budowlana przekazywana synowi przez jego rodziców. Bardzo ważny elementem tej umowy jest zatem jej nieodpłatność.

Wizyta u notariusza: darowizna działki budowlanej

Oczywiście – podobnie jak w przypadku każdej innej formy przekazywania prawa do nieruchomości – darowizna działki budowlanej wymaga wizyty w kancelarii notarialnej.

Do sporządzenia umowy darowizny konieczne będą elementy takie jak dokument poświadczający nabycie nieruchomości, odpowiednie wypisy z ewidencji gruntów (lub księgi wieczystej) a także dokumenty potwierdzające tożsamość stron umowy.

Warto zwrócić uwagę, że to właśnie na notariuszu spoczywa obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o darowiźnie (co jest warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia z podatku).

W przypadku sporządzenia darowizny u notariusza trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia taksy notarialnej. Co więcej – w przypadku, gdy umowa jest zawierana pomiędzy osobami, które nie znajdują się w najbliższej grupie pokrewieństwa – to właśnie u notariusza należy uiścić podatek.

Darowizna działki budowlanej – zwłaszcza w przypadku jej przekazywania pomiędzy najbliższymi członkami rodziny – jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jest to jeden ze sposobów, w których można zdecydowanie zminimalizować koszty związane z przenoszeniem własności nieruchomości.

Do góry