Akt darowizny mieszkania
Darowizna Prawo Rodzinne Umowy

Akt darowizny mieszkania – co powinien zawierać?

Dobrze sporządzony akt darowizny mieszkania musi zawierać kilka ustalonych elementów. Trzeba przy tym pamiętać, że jedyną ważną formą sporządzenia takiej umowy jest akt notarialny. Dlaczego jest to tak ważne?

Darowizna nieruchomości

Jeżeli mówimy o umowie, w której pomiędzy stronami następuje nieodpłatne spełnienie świadczenia, mamy do czynienia z darowizną. Przedmiotem takiej umowy może być np. nieruchomość.

Darowizny są bardzo częstym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku transakcji pomiędzy najbliższymi krewnymi. Dzięki przyjęciu formy darowizny i spełnieniu odpowiednich kryteriów dotyczących pokrewieństwa (najbliższa rodzina – np. wstępni, zstępni, rodzeństwo czy małżonkowie) taka transakcja może zostać zwolniona z podatku. Trzeba przy tym pamiętać, aby w ciągu 6 miesięcy poinformować odpowiedni Urząd Skarbowy o takiej transakcji – jeżeli o tym zapomnimy, możemy utracić prawo do zwolnienia z podatku.

Akt darowizny mieszkania – tylko notariusz?

Akt darowizny mieszkania wymaga formy notarialnej – jest to przesłanka ważności takiej umowy. Zgodnie z obowiązującym prawem, przekazanie praw własności do mieszkania czy gruntu musi być wykonane przez notariusza – to samo dotyczy przekazania nieodpłatnego.

Jednak warto zwrócić uwagę na to, że tego typu rozwiązanie ma więcej zalet niż wad. Po pierwsze – notariusz gwarantuje, że transakcja przebiegnie w sposób poprawny i nie będzie można jej podważyć. Poza tym – zabezpiecza ona interesy darczyńcy i obdarowanego, pozwalając np. domagać się przed sądem wydania rzeczy związanej z darowizną. Kolejna zaleta wiąże się z tym, że notariusz bierze na siebie konieczność załatwienia wszystkich formalności związanych z Urzędem Skarbowym.

Co powinno znaleźć się w tego typu akcie? Wśród elementów obowiązkowych zaznaczyć należy m.in. miejsce i datę sporządzenia umowy, dane dotyczące stron umowy, dokładne określenie przedmiotu darowizny, a także określenie daty wykonania darowizny oraz podpisy stron.

Akt darowizny mieszkania nie będzie możliwy do sporządzenia bez wizyty w kancelarii notarialnej. Jednak warto zwrócić uwagę, że konieczność uiszczenia taksy notarialnej to niewielka cena w zamian za gwarancję, że interesy stron zostały jak największym stopniu zabezpieczone.

Do góry